Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, e-mail, număr de telefon, date de geolocalizare/date de trafic.

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale scmtricotextil.ro

scmtricotextil.ro,  va putea selecta utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.

Completarea de către utilizatori/clienti a formularelor pe site sau abonarea la newsletter echivaleaza cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a scmtricotextil.ro și cu utilizarea și prelucrarea de către scmtricotextil.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizorii de servicii de  marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;

scmtricotextil.ro are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal poate fi: reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicatii electronice.

Clienților le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei în caz de încalcare a drepturilor sale.

Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul SCM TRICOTEXTIL.

scmtricotextil.ro nu solicită utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc.

În cazul în care Utilizatorul/Clientul, divulge datele personale  unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul/Clientul nu poate face răspunzător pe scmtricotextil.ro pentru niciun fel de prejudiciu.